Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti  Pavlína Urbancová se sídlem Strmá 930/1 73932 Vratimov , IČ: 47812664, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na …………. soudu v …………., oddíl …, vložka …. ………  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mailem
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem dodání objednaného zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 ti let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například … využitím nástrojů , které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti ………….. ……………. [odkaz]

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.  Wilsonova 579  274 01 Slaný

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

To vše přeloženo do srozumitelné češtiny :

 • Vaše údaje potřebuji k vyřízení Vaší objednávky.
 • Po uzavření obchodů mezi mnou a Vámi zůstávají udaje nějakou dobu na mém eshopu ve formě dat ke kterým má přístup poskytovatel webhostingu ( uvedeno výše ) a já.
 • Budete li chtít napište mi a já všechny Vaše údaje okamžitě po skončení obchodu vymažu.
 • Takto získané údaje nikomu dále nepředávám ani za úplatu.

Pavlína Urbancová majitel domény batikasrdcem.cz